knol2go knol

Srivijaya
 knol2go knol
       
The Srivijaya empire ruled the Malay Peninsula from the 7th to the 13th century. Evidence of Srivijaya rule in Malaysia can be found in Lembah Bujang / Bujang Valley in Kedah. Located on the island of Palembang (Indonesia), Srivijaya was once a Buddhist kingdom. The temple of Borobudur is considered to be its greatest architectural achievement. The name Srivijaya means "Great Victory".knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Srivijaya
     
Empayar Srivijaya memerintah Semenanjung Tanah Melayu dari kurun ke-7 hingga kurun ke-13. Bukti pemerintahan kerajaan Srivijaya di Malaysia boleh dijumpai di Lembah Bujang, Kedah. Terletak di Palembang (Indonesia), Srivijaya merupakan negara berasaskan agama Buddha. Candi Borobudur dianggap sebagai pencapaian tertinggi senibina Srivijaya. Nama Srivijaya bermaksud kejayaaan besar.

  
 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com 
Tag Heuer