knol2go knol
suffix -saur / -saurus
knol2go knol
The suffix -saur / -saurus means lizard 蜥蜴 xī yì.

dinosaur 恐龙 kǒng lóng
terrible lizards (or reptiles)

ichthyosaur
fish lizard

brontosaurus
bronto - refers to large animals

tyrannosaur
ruler / monarch lizard

pterosaur
feathered or winged lizard

stegosaurus
lizard covered with plates / layers

See other  Suffixes

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Akhiran / Imbuhan Bahasa Inggeris -saur / -saurus

Akhiran / Imbuhan -saur atau -saurus merujuk kepada cicak atau reptilia. Sila skrol ke atas untuk melihat contoh-contoh perkataan yang berakhir dengan -saur / -saurus.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol