knol2go knol
Dinosaurs
knol2go knol 
Dinosaurs were creatures ("terrible lizards" - as the name suggests) that lived in prehistoric times (about 230 million to 65 million years ago). They were vertebrates, and many experts believe that they were reptiles. Some dinosaurs had wings and bone structures similar to birds. Hence, some experts also believe that birds were evolved from dinosaurs. About 65 million years ago, dinosaurs became extinct. 

Examples of types of dinosaurs include, but not limited to, were
o   apatosaurus (brontosaurus)
o   pteranodon
o   stegosaurus
o   triceratops
o   velociraptor
o   tyrannosaurus Rex

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Dinosaur
knol2go knol
Haiwan prasejarah yang hidup 230 juta hingga 65 juta tahun dahulu. Dinosaur merupakan vertebrata dan dipercayai bahawa mereka ialah reptila. Ada dinosaur yang mempunyai sayap dan struktur tulang yang sama dengan burung. Justeru itu, sesetengah orang percaya bahawa burung berevolusi daripada dinosaur. Lebih kurang 65 juta tahun dahulu, dinosaur pupus.
   
Contoh-contoh dinosaur termasuk - tetapi tidak terhad kepada
o   apatosaurus (brontosaurus)
o   pteranodon
o   stegosaurus
o   velociraptor
o   triceratops
o   tyrannosaurus Rex

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol