knol2go knol
   
-scope (suffix)


Meaning: see, aim
Origin:
Greek skopos
 
Word Meaning
telescope an instrument to see something far away
microscope
an instrument to see something small
endoscope a optical instrument with light to look at the inner parts of the body
kaleidoscope a cylindrical or tube- shaped optical instrument that produces beautiful images through reflections
periscope an optical instrument to look around especially for things at different levels

Share this page via Whatsappknol2go knol

       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


 NotaKita.com
Imbuhan akhiran - skop

     
Imbuhan "scope" dalam Bahasa Inggeris bermakna "memandang" atau mensasar. Antara perkataan-perkataan Bahasa Inggeris yang mempunyai imbuhan akhiran ini adalah
     
Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
telescope teleskop - alat untuk melihat sesuatu yang jauh
microscope ikroskop - sistem badan berkenaan dengan kelenjar dan hormon
endoscope endoskop - alat optik bercahaya yang digunakan untuk melihat bahagian dalaman badan
kaleidoscope kaleidoskop - alat optik berbentuk silinder yang menghasilkan imej-imej cantik menggunakan pembalikan/pantulan cahaya
periscope alat optik yang digunakan untuk melihat kawasan sekeliling terutamanya objek yang berada pada paras yang berlainan

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com 
Tag Heuer