knol2go knol
   
Periscope

    
  knol2go knol  
Ray Diagram showing how a periscope works
Gambarajah sinar menunjukkan bagaimana sebuah periskop berfungsi
         
A periscope is an optical instrument used to look at objects in the periphery (outer limits or edge). A simple periscope can be built using two plane mirrors placed at 45 degrees from the horizontal. The image that is formed by a periscope is
 
o   upright

o   virtual
o   same size
   
The two plane mirrors could be replaced with two 45-90-45 degree prisms.

    
  


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com
Periskop
     
Periskop ialah alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek di luar sempadan penglihatan. Sebuah periskop ringkas boleh dibina menggunakan dua cermin satah yang diletakkan 45 darjah dari garis mendatar. Imej yang dibentuk oleh periskop mempunyai ciri-ciri berikut:
   
o   menegak

o   maya
o   sama saiz
   
Cermin-cermin satah boleh digantikan dengan dua prisma bersudut 45-90-45 darjah.

 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer