knol2go knolknol2go knol

Teachings of Kong Zi ( 孔子)

Sample Teachings / Quotes / Words of Wisdom:

Read about Kong Zi here.  
Ajaran Kong  Zi

Contoh Petikan Ajaran / Kata-kata Nasihat

  • o   Lakukan ke atas manusia lain apa yang anda mahu manusia lain lakukan terhadap anda.

  • o   Memberi makanan dan tempat berteduh kepada ibubapa adalah ketaatan kepada mereka. Akan tetapi, kita juga memberi makanan dan tempat berteduh kepada binatang kesayangan dan kuda kita. 

  • o   Tidakkah aktiviti belajar serta mempraktikkan apa yang telah dibelajar mendatangkan rasa kepuasan?

  • o   Apa yang dicari oleh manusia unggul wujud di dalam dirinya. Apa yang dicari oleh manusia berniat jahat wujud dalam orang lain.

  • o   Bagaimanakah dapat manusia mengetahui tentang alam roh-roh apabila mereka masih tidak memahami manusia lain?

  • o   Kenapakah kita risau tentang kematian sedangkan kita belum memperolehi pengetahuan sepenuhnya tentang kewujudan?

Baca mengenai  Kong Zi di sini.

   

knol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer