knol2go knol
  
Pedestrian Culture
 
Culture is the way of life. It encompasses, among others, language, beliefs, customs, art, food and lifestyle of a society.

Pedestrians are people who walk. Hence, a pedestrian culture exists in a society where walking is part of the lifestyle and customs of the people
. Additionally, the society with the pedestrian culture is made up of people who believe in and embrace walking.


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Budaya Berjalan Kaki

     
Budaya merupakan cara hidup. Antaranya, ia merangkumi bahasa, kepercayaan, adat, seni, makanan dan gaya hidup sesuatu masyarakat.

Budaya berjalan kaki wujud dalam masyarakat di mana aktiviti ini merupakan sebahagian gaya hidup dan adat ahli-ahli masyarakat tersebut
. Masyarakat yang mempunyai budaya ini terdiri daripada mereka yang percaya akan kepentingan berjalan kaki.
 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer