knol2go knol
Assassins
刺 客 cì kè

Derivation of Name: local phrase meaning "Eagle's Nest"
Base: Alamut Fortress in the Elburz Mountains (south of the Caspian) 
Sect of: Nizari Shias

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Pembunuh (Assassin)

Terbitan Nama: 
ungkapan tempatan yang membawa makna "Sarang Helang"
Tapak: kubu Alamut di Gunung Elburz (di selatan Capsian)
Taifah: Shia Nizara

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol