knol2go knol

Ceramic
knol2go knol

Ceramic is made from clay which has been fired and thus hardened. Fired clay is clay that is heated and dried in a kiln (furnace) at very high
temperatures. The main components of clay (a firm earthy material) are hydrated silicates of aluminium. As such ceramic consists primarily of aluminosilicate (aluminium oxide and silicon dioxide), with small quantities of sand and feldspar. Because it is fired, ceramic is "fixed" and is not recyclable like paper.

Note: porcelain is a type of ceramic, but not all ceramic is porcelain.
 
 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


 
NotaKita.com

Seramik
knol2go knol

Seramik (juga dipanggil tembikar) adalah dibuat daripada tanah liat yang telah dibakar dalam tanur pada
suhu tinggi. Dengan itu, ia telah dikeraskan. Komponen utama tanah liat ialah silikat aluminium terhidrat. Justeru itu, sebahagian besar seramik terdiri daripada aluminosilikat (aluminium oksida dan silikon dioksida), dengan kuantiti kecil pasir dan feldspar. Oleh kerana seramik telah dibakar, ia tetap dan dengan demikian tidak diguna atau dikitar semula seperti kertas.

Nota: porselin merupakan seramik tetapi seramik tidak semestinya porselin.
    

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer