knol2go knol
Aqueous Ammonia (NH3)
氨 水 ānshuǐ

Aqueous ammonia NH3 (aq) 氨水 ānshuǐ is a weaker alkali than sodium hydroxide solution. It has a  pH value of about 11. 

It ionises partially in water to produce a lower concentration of 
hydroxide ions (OH- anions), according to

NH3 (aq) + H2O(l)  ⇌  NH4+(aq)+ OH- (aq)

See also 
ammonia 氨 ān
uses of ammonia

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Akueus Amonia (NH3)
氨 水
ānshuǐ

Akueus ammonia NH3 (aq) 氨水 ānshuǐ ialah alkali yang lebih lemah daripada larutan natrium hidroksida. Ia mempunyai nilai pH 11. 

Ia mengion separa dalam air dan menghasilksan kepekatan ion hidroksida
(anion OH-) yang lebih rendah menurut persamaan

NH3 (ak) + H2O(c)  ⇌  NH4+(ak)+ OH- (ak)

Lihat juga

ammonia 氨 ān

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol