knol2go knol
  Protons and Neutrons
knol2go knol
Protons
~ Protons are positively charged particles
~ Protons are located in the nucleus of an atom

Neutrons
~ Neutrons are neutral particles, neither negatively nor positively charged
~ Just like protons, neutrons are also located in the nucleus of an atom
 

Protons Neutrons
Symbol p n
Relative atomic mass 1 1
Charge +1 0
 
Proton number = The number of protons in the nucleus of an atom
Neutron number = The number of neutrons in the nucleus of an atom
Nucleon number = The total number of protons and neutrons in an atom (Proton number + neutron number)

This figure shows how the proton number and nucleon number are written as the symbol of an element.

 
knol2go knol
   
A - Nucleon number
Z - Proton number
X - Element symbol

See also
electrons


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Proton dan Neutron
     
Proton
~ Proton merupakan zarah yang mempunyai caj positif
~ Proton terletak dalam nukleus atom

Neutron
~ Neutron merupakan zarah yang tidak mempunyai apa-apa caj (neutral)
~ Seperti proton, neutron juga terletak dalam nukleus atom
   


Proton Neutron
Simbol p n
Jisim atom relatif 1 1
Caj +1 0
   
Nombor proton = Jumlah proton dalam nukleus atom
Nombor neutron = Jumlah neutron dalam nukleus atom
Nombor nukleon = Jumlah proton dan neutron dalam nukleus atom (Nombor proton + nombor neutron)
   
knol2go knol
A - nombor nukleon
Z - nombor proton
X - simbol sesuatu elemen / unsur

Lihat juga
elektron


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer