knol2go knol
Particles

Everything on Earth and in the Universe is made up of
matter. Matter has mass and takes up space (that is, it has volume). Matter is made up of particles. The particles can be
o   atoms
o   molecules
o   ions

Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

  NotaKita.com
Zarah-zarah

Setiap benda di
Bumi dan alam semesta ini terdiri daripada jirim. Jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang (iaitu, jirim mempunyai isipadu). Zarah-zarah jirim boleh dibahagikan kepada

o    atom
o    molekul
o    ion


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer