knol2go knol
Digestive System
消化系统
xiāo huà xì tǒng

knol2go knol
The organs or parts that make up the digestive system are the

A) mouth / 口kǒu

B) oesophagus / 食管 shí guǎn
C) stomach / 胃 wèi
D) small intestine / 小肠 xiǎo cháng

E) large intestine / 大肠 dà cháng
F) rectum / 直肠 zhí cháng

G) anus / 屁眼 pì yǎn

H) liver / 肝脏 gān zàng
I) pancreas / 胰脏 yí zàng

J) gall bladder / 胆囊 dǎn náng
K) appendix / 盲肠 máng cháng


Read about Digestion here.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Sistem Pencernaan Manusia
消 化系统
xiāo huà xì tǒng

knol2go knol

Organ-organ atau bahagian-bahagian yang membentuk sistem pencernaan adalah

A) mulut / 口kǒu

B) esophagus / 食管 shí guǎn
C) perut / 胃 wèi
D) usus kecil / 小肠 xiǎo cháng

E) usus besar / 大肠 dà cháng
F) rektum / 直肠 zhí cháng

G) dubur / 屁眼 pì yǎn

H) hati / 肝脏 gān zàng
I) pancreas / 胰脏 yí zàng

J) pundi hempedu / 胆囊 dǎn náng
K) appendik / 盲肠 máng cháng

Baca tentang  Pencernaan di sini.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol