knol2go knol

Kinaesthetic Sense

The word kinesthetic is a combination of the prefix "kine" - which is related to movement and "aesthetics" - which has the meaning of "sensitivity" especially to beauty.

Hence kinesthetic sense detects body (muscles, tendons and joints) movement and also body position.

The receptors for this sense are known as proprioceptors.

 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Deria Kinestetik

Perkataan kinestetik dalam Bahasa Inggeris boleh dibahagikan kepada dua; iaitu pergerakan (kine) dan kepekaan - terutamanya kepada kecantikan (aesthetics).

Oleh yang demikian, deria kinestetik mengesan pergerakan badan (otot, tendon dan sendi) dan juga kedudukan (posisi) badan.

Reseptor untuk deria ini dikenali sebagai "proprioreceptor".