knol2go knol
Sexual Reproductive Parts
of a Flower
knol2go knol
Part A (called the carpel) is the female part of the flower and it is made up of
I - stigma
II - style
III - ovary
IV - ovule

Part B (called the stamen) is the male part of the flower and is made up of
1 - anther
2 - filament

See also

About Plants


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Bahagian Pembiakan Seksual
Bunga

knol2go knol
Bahagian A (yang dipanggil karpel) merupakan organ pembiakan betina pada bunga dan terdiri daripada
I - stigma
II - stil
III - ovari
IV - ovul

Bahagian B (yang dipanggil stamen)
merupakan organ pembiakan jantan pada bunga dan terdiri daripada
1 - anter
2 - filamen

Baca juga
Mengenai Tumbuhan

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer