knol2go knol

Nose

knol knol2go
       
Besides functioning as a sensory organ - which allows us to smell all kinds of things - the nose provides a passage through which air can enter the body. Air enters the nose through openings called nostrils. Air in the nasal cavity is warmed up before it continues on to the lungs. The nose also helps protect the body from diseases and harm by trapping microorganisms and dust.
   
Chemical substances (particles) that enter the nose can stimulate the olfactory nerves which then sends impulses to the brain to be interpreted. It has been reported that humans have the ability to interpret and recognise as many as 10,000 different smells.Share this page via Whatsappknol2go knol

       


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Hidung

Selain daripada organ deria - yang membolehkan kita membau pelbagai jenis bahan - hidung merupakan sebahagian daripada laluan
udara ke dalam badan. Udara masuk ke dalam hidung melalui lubang hidung. Udara di dalam rongga hidung dipanaskan sebelum mengalir ke dalam peparu. Hidung juga membantu melindungi badan daripada penyakit dan bahaya dengan memerangkap mikroorganismsa dan debu.
   
Bahan-bahan (zarah-zarah) kimia yang masuk ke dalam hidung dapat merangsangkan saraf olfaktori yang kemudiannya menghantar impuls ke otak untuk ditafsirkan. Telah dilaporkan bahawa manusia boleh menafsirkan atau mengecam sebanyak 10,000 jenis bau yang berbeza.Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer