knol2go knolknol2go knol
   
Malaysian Government

       
Type:
Parliamentary Democracy with Constitutional Monarchy

Definitions:
 
See Types of Government
 
A democracy is system of government in which the power rests on the citizens ("demo" is Greek for people). The people are represented by elected representatives. In the Malaysia, the elected representative become Members of Parliament (MPs) and/or State Assemblymen. The elected Members of Parliament convene in parliament periodically to formulate laws applicable to the country as a whole.
   
Constitutional Monarchy is a government that has a King and a constitution. In the case of Malaysia, the King is known as the Yang di-Pertuan Agong.
   
I
n line with the Parliamentary Democracy it practices, the governing powers of Malaysia are divided into
   
o   E
xecutive
o   J
udicial
o   L
egislative
   
a
uthorities.
   
Kerajaan Malaysia
         
Jenis Kerajaan:
Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda 
Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara.
   
Takrifan:
     
S
ila rujuk kepada Jenis-jenis Kerajaan
   
Demokrasi merupakan sistem kerajaan yang kuasanya terletak pada tangan rakyat ("demo" bermaksud "orang"/"rakyat" dalam bahasa Yunani). Di Malaysia, rakyat diwakili di Parlimen oleh Ahli Parlimen dan/atau Ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli-ahli Parlimen bersidang secara berkala untuk membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara.
   
S
ehubungan dengan amalan Demokrasi Berparlimen, kuasa tadbir urus dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu:
   
o   Kuasa Eksekutif  
o  
Kuasa Kehakiman
o  
Kuasa Perundangan.
 
knol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer