knol2go knol
Films by Zhang Yimou
张 艺谋 zhāng yì móu
(Selected List)

knol2go knol
photo taken in a cineplex in Malaysia

Zhang Yimou 张艺谋 zhāng yì móu is reputed to be 
China's most famous movie director 导演 dǎo yǎn. Among his more notable films 电 影 diàn yǐng are
   
Shadow yǐng
 The Great Wall 长 城 cháng chéng
 Lady of the Dynasty
 Coming Home 
✪ The Flowers of War 金 陵十三钗 jīn líng shí sān chāi
 A Woman, A Gun and A Noodle Shop
✪ Riding Alone for Thousands of Miles
✪ Curse of the Golden Flower 满城尽带黄金甲 mǎn chéng jǐn dài huáng jīn jiǎ
 House of Flying Daggers 十 面埋伏 shí miàn mái fú
 Hero 英 雄 yīng xióng
 The Road Home
✪ Not One Less 一 个都不能少 yī gè dōu bù néng shǎo
✪ To Live
 Raise the Red Lantern 大 红灯笼高高挂 dà hóng dēng lóng gāo gāo guà
 Shanghai Triad
 The Story of Qiu Ju
✪ Ju Dou

✪ Red Sorghum 红 高粱 hóng gāo liang


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Filem-filem Zhang Yimou
knol2go knol
gambar foto diambil di sebuah panggung wayang di Malaysia

Zhang Yimou terkenal sebagai pengarah filem terkemuka di negeri Cina. Di antara filem-filem arahan beliau ialah
Shadow
 The Great Wall

Lady of the Dynasty
Coming Home
 The Flowers of War
A Woman, A Gun and A Noodle Shop
✪ Riding Alone for Thousands of Miles
✪ Curse of the Golden Flower
House of Flying Daggers
Hero
 The Road Home

✪ Not One Less
✪ To Live
Raise the Red Lantern
Shanghai Triad
 The Story of Qiu Ju
  Ju Dou
✪ Red Sorghum


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol