knol2go knol
Physics Formulae
Force and Motion

v = u + at
s = ut + 1/2at2
v
2 = u2 + 2as

= mv
m1u
1 + m2u2 = m1v1 + m2v2

Ft = mv - mu

F = (mv- mu) / t

Fnett = ma
W = mg
Fincline = mgsin
θ

Fhorizontal = Fcos
θ

W = Fs
Ep = mgh

Ep (elastic) = 1/2 Fx

Ek = 1/2 mv2

P = W/t

F = kx

Ep = 1/2Fx = 1/2 kx
2

Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


NotaKita.com
Formula Fizik
(Daya dan Gerakan)

v = u + at
s = ut + 1/2at2
v
2 = u2 + 2as

= mv
m1u
1 + m2u2 = m1v1 + m2v2

Ft = mv - mu

F = (mv- mu) / t

Fnett = ma
W = mg
Fcondong = mgsin
θ

Fmendatar = Fcos
θ

W = Fs
Ep = mgh

Ep (elastic) = 1/2 Fx

Ek = 1/2 mv2

P = W/t

F = kx

Ep = 1/2Fx = 1/2 kx
2

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer