knol2go knol
   
Kinetic Energy
 
Kinetic energy is the form of energy an object possesses (has) when it is in motion / when it is moving.

Kinetic energy can be transformed from other forms of
energy, such as

o   potential energy (in a pendulum),
o   electrical energy (in a motor)
o   heat energy (in a steam engine) and
o   chemical energy (in a petrol engine).

Kinetic energy can also be transformed into other forms of
energy. For example, when an object moves up a slope, its kinetic energy is converted into potential energy.
 
Kinetic energy can also be used to do work, such as work against friction.

The formula for kinetic energy, EK , is

EK = 1/2 m v2

where
EK = kinetic energy
m = mass
v = velocity

The unit for kinetic energy - just like all other forms of energy - is Joule (J).

Note: if an object is stationary, it has no
velocity. Putting it another way v = 0 ms-1. When substituted into the equation above, EK becomes 0 J. There is no kinetic energy for a stationary object.


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Tenaga Kinetik

     
Tenaga kinetik merupakan tenaga yang dipunyai oleh sesuatu objek yang sedang bergerak.

Tenaga kinetik boleh diubah daripada bentuk
tenaga lain, seperti berikut:

o   tenaga keupayaan (dalam bandul)
o   tenaga elektrik (dalam
motor)
o   tenaga haba (enjin stim)
o   tenaga kimia (
enjin petrol).

Tenaga kinetik juga boleh diubah kepada bentuk-bentuk
tenaga yang lain. Sebagai contoh, apabila sesuatu objek bergerak ke atas cerun, tenaga kinetik objek akan berubah kepada tenaga keupayaan.

Tenaga kinetik juga boleh melakukan kerja - umpamanya tenaga kinetik boleh melakukan kerja menentang
daya geseran.


Formula tenaga kinetik, EK , ialah

EK = 1/2 mv2

  di mana
EK = tenaga kinetik
m =
jisim
 v =
halaju

Unit bagi tenaga kinetik - sama seperti bentuk tenaga lain -  ialah Joule (J).

Perhatian: sekiranya objek pegun,
halajunya ialah  v = 0 ms-1. Apabila halaju v =0 digantikan dalam persamaan di atas, EK menjadi 0 J. Sesuatu objek yang pegun (tidak bergerak) tidak mempunyai tenaga kinetik.knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer