knol2go knol
Physics
knol2go knol
Physics 物理学 wù lǐ xué can be thought of as the branch of science that deals with how things (or certain phenomena) work. A major part of Physics focuses on quantities (that can be measured) - particularly those related to energy and mass. So, Physics is also sometimes referred to as the "science of physical quantities and measurements".
 
A person who is an expert or a student of physics is known as a physicist.
 
Check out Quotes on Physics here.


 
If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Fizik
物理学wù lǐ xué


Fizik boleh dianggap sebagai cabang
sains berkaitan dengan bagaimana benda (atau sesuatu fenomena) berfungsi atau berlaku. Sebahagian besar ilmu Fizik memfokus kepada kuantiti (yang boleh diukur) - terutamanya tenaga dan jisim. Justeru itu, Fizik juga dikenali sebagai "sains berkaitan dengan kuantiti fizikal dan pengukuran".

Seseorang yang pakar dalam fizik dikenali sebagai ahli fizik.

Baca
petikan ilmu Fizik DI SINI.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol