knol2go knol
acceleration
knol2go knol

Acceleration is a derived quantity. It is also a vector quantity.
   
Acceleration is defined as the rate of change in velocity.
 
It has the SI unit of meters per second per second (ms-2).   
  
Negative acceleration is also known as deceleration.

v = u + at
v2 = u2 + 2as
s = ut + 1/2 at2


where
v = final velocity
u = initial
velocity
a = acceleration
t = time
s = displacement


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Pecutan
Pecutan merupakan kuantiti terbitan. Ia juga merupakan kuantiti vektor.
  
Pecutan ditakrifkan sebagai kadar perubahan halaju.
 
Pecutan mempunyai unit SI meter per saat per saat (ms-2).
   
Pecutan negatif juga dikenali sebagai nyahpecutan atau lambatan.


v = u + at
v2 = u2 + 2as
s = ut + 1/2 at2

di mana
v = halaju akhir
u = halaju awal
a = pecutan
t = masa
s = sesaran

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer