knol2go knol
   
Ripple Tank
 
knol2go knol
     
A ripple tank is an apparatus that is used to study the behaviour of waves, namely
 
o   reflection,
o  
refraction,
o  
diffraction and
o  
interference.
   
The bright spots formed on the sheet of white paper represent the crest and the dark spots represent the troughs.

A linear or plane bar connected to a motor creates straight waves while a bob creates circular waves.knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Tangki Riak
knol2go knol

A - lampu
B - bar kayu
C - motor (penggetar)
D - tangki riak
E - air
F - kertas putih

Tangki riak merupakan perkakas yang digunakan untuk mengkaji sifat-sifat gelombang seperti

     
o   pantulan
o   pembiasan
o   pembelauan
o   interferens.
   
Bahagian-bahagian cerah yang dilihat pada helai kertas putih mewakili puncak 
gelombang dan bahagian-bahagian gelap pula mewakili palung gelombang.
Suatu bar lurus menghasilkan gelombang- gelombang satah manakala suatu bebola "bob" menghasilkan gelombang-gelombang bulat.
 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer