knol2go knol
Mass
质 量 zhì liàng


Mass 质 量 zhì liàng is a base quantity. It is the amount of matter 物质 wù zhí. It is usually symbolised by the letter "m". The SI Unit for mass 质 量 zhì liàng is kilogram (kg). 

Among the measuring apparatus for mass
质 量 zhì liàng are 
- lever balance 
- triple beam balance 
- electronic balance.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Jisim
质 量 zhì liàng

Jisim merupakan kuantiti asas. Jisim ialah jumlah jirim. Jisim lazimnya diberikan simbol "m". Unit SI bagi jisim ialah kilogram (kg) 
Contoh-contoh alat pengukuran jisim termasuk

- neraca tuas 
- neraca palang
- neraca elektronik

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol