knol2go knol
Mass

Mass is a
base quantity. It is the amount of matter. It is usually symbolised by the letter "m". The SI Unit for mass is kilogram (kg).

Among the measuring apparatus for mass are
- lever balance
- triple beam balance
- electronic balance

Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


NotaKita.com
Jisim
     
Jisim merupakan kuantiti asas. Jisim ialah jumlah jirim. Jisim lazimnya diberikan simbol "m". Unit SI bagi jisim ialah kilogram (kg)
Contoh-contoh alat pengukuran jisim termasuk

- neraca tuas
- neraca palang
- neraca elektronik
 

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer