knol2go knol
Scalar quantities

Scalar quantities are physical quantities that have magnitude (size) only.
 Some examples of scalar quantities are length, mass, area, volume, density, distance and speed.
 
See also: vector quantities


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Kuantiti Skalar
     
Kuantiti skalar merupakan kuantiti fizikal (yang boleh diukur) yang mempunyai magnitud (saiz) sahaja. Beberapa contoh kuantiti skalar termasuk panjang, jisim, luas, isipadu, ketumpatan, jarak dan laju.
  
Baca juga kuantiti vektor


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer