knol2go knol
   
reflection of light
     
knol2go knol
incident angle, i = reflected angle, r
   
Light travels in a straight line. When it hits a surface, it bounces off the surface. If the surface is polished until flat and shiny, the ray of light bounces off at the same angle it arrives. The ray of light that reaches the surface is called the incident ray. The ray of light that bounces off the surface is called the reflected ray.
   
The Law of Reflection states that "the angle of incidence, i, is equal to the angle of reflection, r".
   
The equation is simply,
i = r. 
   

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com
  
pantulan cahaya
   
Cahaya bergerak lurus. Apabila sinar cahaya mengenai sesuatu permukaan, ia akan dipantulkan. Sekiranya permukaan tersebut adalah licin dan berkilat, sinar cahaya akan memantul pada sudut yang sama dengan sudut yang ia sampai. Alur cahaya yang tiba di permukaan dikenali sebagai sinar tuju. Alur cahaya yang dipantulkan dari permukaan dipanggil sinar pantulan.
   
Hukum Pantulan menyatakan bahawa "sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan"
.
 
Sekiranya sudut tuju = i dan sudut pantulan = r, persamaan Hukum Pantulan ialah
 
i = r
   
     
 


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer