knol2go knol
   
alfresco

   
 Derived from the Latin "al" (meaning: in the) and the Indo-European root "fresco" (meaning: "fresh"), alfresco is, therefore, "in the fresh" or "outdoors".          


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

alfresco

     
alfresco ialah perkataan Bahasa Inggeris yang terbit daripada perkataan 
Latin/Rumawi al yang bermaksud "di" dan fresco pula bermakna "segar". Dengan itu, alfresco bermakna kawasan atau tempat luar.


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer