knol2go knol
alfresco
露 天 lù tiān


Derived from the Latin "al" (meaning: in the) and the Indo-European root "fresco" (meaning: "fresh"), alfresco is, therefore, "in the fresh" or "outdoors" 露天 lù tiān.


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
alfresco
露 天 lù tiān

alfresco ialah perkataan Bahasa Inggeris yang terbit daripada perkataan Latin/Rumawi al yang bermaksud "di" dan fresco pula bermakna "segar". Dengan itu, alfresco bermakna kawasan atau tempat luar 露天 lù tiān.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol