knol2go knol
Syllabus

The plural for syllabus is syllabi.
     
A syllabus is the list of topics to be studied for an educational course and/or for an examination. It usually summarises the requirements or outline of the examination for the course.
   
Examples of syllabi include


o SPM English (Malaysian School Syllabus)
o SPM Science (Malaysian School Syllabus)
o SPM Chemistry (Malaysian School Syllabus)
o SPM Physics (Malaysian School Syllabus)
o PBS English (Malaysian School Syllabus)
o PBS Science (Malaysian School Syllabus)
o PBS Mathematics (Malaysian School Syllabus).

Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Sukatan Pelajaran

Sukatan pelajaran menyenaraikan topik-topik yang perlu dipelajari untuk sesuatu kursus dan / atau peperiksaan. Sukatan pelajaran lazimnya menggariskan keperluan-keperluan dan rangka kasar sesuatu peperiksaan.
       
Contoh-contoh sukatan pelajaran termasuk
o SPM Bahasa Inggeris
o SPM Sains
o SPM Kimia
o SPM Fizik
o PBS Bahasa Inggeris
o PBS Sains
o PBS Matematik
.

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer