knol2go knol
Litchfield National Park
knol2go knol
Litchfield National Park is located in the Northern Territory of Australia 澳 大利亚 ào dà lì yǎ . It is about a couple of hours drive southwest of Darwin 达尔文 港 dá ěr wén gǎng. Among others, Litchfield National Park is popular for its waterfalls 瀑布 pù bù, swimming holes 游 泳洞 yóu yǒng dòng and termite mounds 白蚁丘 bái yǐ qiū.

knol2go knol
a mind-boggling number of
termite mounds 白蚁丘 bái yǐ qiū
in Litchfield National Park
knol2go knol
knol2go knol
knol2go knol
If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Taman Negara Litchfield
Litchfield National Park

knol2go knol
Taman Negara Litchfield atau Litchfield National Park terletak di Wilayah Utara / Northern Territory, negara Australia 澳 大利亚 ào dà lì yǎ. Ia mengambil masa kira-kira dua jam untuk memandu ke taman negara ini dari Darwin 达 尔文 港 dá ěr wén gǎng. Antara lain, Taman Negara Litchfield popular dengan air terjun 瀑布 pù bù, lohong-lohong renang 游泳洞 yóu yǒng dòng dan bukit anai-anai 白 蚁丘 bái yǐ qiū

knol2go knol
bilangan
bukit anai-anai 白 蚁丘 bái yǐ qiū
  yang begitu banyak di Litchfield National Park
knol2go knol
knol2go knol
knol2go knol
Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol