knol2go knol
     
Modern Medicines


Modern medicines can be grouped into the following for ease of study.

analgesic to relieve pain
antibiotics to kill or retard the growth of microorganisms (pathogens) such as bacteria, fungi and protozoa
hormones to regulate specific body functions (an example is insulin)
psycho- therapeutic drugs to treat mental illnesses / disorders
  

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com
 
Ubat Moden

Ubat moden boleh dikelaskan kepada kumpulan-kumpulan berikut untuk memudahkan pembelajaran.

analgesik untuk mengurangkan kesakitan
antibiotik untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma (patogen) seperti bakteria, kulat dan protozoa
hormon mengawal fungsi-fungsi badan tertentu
ubat psikoterapi merawat penyakit mental
    

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer