knol2go knol

Microorganisms and Diseases

There are good microorganisms and there are bad microorganisms. Among the microorganisms that cause diseases are


viruses
bacteria
protozoa
fungi

Click on the microorganisms to learn more about the diseases.


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com
 
Mikroorganisma dan Penyakit


Terdapat pelbagai jenis mikroorganisma. Ada yang memberi manfaat kepada manusia. Ada pula yang memudaratkan manusia. Di antara mikro-organisma yang menyebabkan penyakit ialah

virus
bakteria
protozoa
kulat

Klik pada mikro-organisma di atas untuk mendapat maklumat lanjut mengenai penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma.

 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer