knol2go knol
ADHD
多动症duō dòng zhèng

ADHD stands for Attention Deficit (and) Hyperactivity Disorder 多动症duō dòng zhèng. Children with ADHD do not pay attention to details. They are hyperactive and impulsive. The symptoms appear early in the child's life. ADHD is a common behavioural problem and affects an estimated 10% of school-going children. It has also been found that boys are three times more susceptible to have ADHD than girls.


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
ADHD
多动症duō dòng zhèng

ADHD adalah singkatan Bahasa Inggeris bagi gangguan kekurangan daya perhatian dan hiperaktiviti. Kanak-kanak dengan ADHD tidak dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada bahan pelajaran mereka. Mereka amat aktif dan sering bertindak secara impulsif. Gejala-gejala ADHD mulai menjadi ketara pada awal tahun-tahun lagi. ADHD mempengaruhi sehingga 10% kanak-kanak bersekolah. Didapati bahawa budak lelaki mempunyai tiga kali lebih banyak peluang untuk mendapat ADHD daripada budak perempuan. 


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol