knol2go knol

Total Internal Reflection


For total internal reflection to occur, the following conditions must be met:

1)
light rays must travel from a medium of higher density to a medium of lower density
2) the incident angle has to be greater than the critical angle.

See also
reflection.knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Pantulan Dalam Penuh
     
Pantulan dalam penuh berlaku apabila syarat-syarat berikut dipenuhi:

1) sinar
cahaya mesti bergerak dari bahantara yang lebih tumpat ke bahantara yang kurang tumpat
2) sudut tuju mesti lebih besar daripada sudut genting.

Lihat juga
pantulan.

  
 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com 
Tag Heuer