knol2go knol
Apache OpenOffice

The following is extracted from the Apache OpenOffice website https://www.openoffice.org/why/index.html. Click / Touch on the link to read more.

Apache OpenOffice is the leading open-source software (OSS) 开放源码软件 kāi fàng yuán mǎ ruǎn jiàn suite for word processing, spreadsheets, presentations, graphics, databases and more. It is available in many languages and works on all common computers 电脑 diàn nǎo. It stores all user data in an international open standard format and can also read and write files from other common office software packages. It can be downloaded 下载 xià zài and used completely free of charge for any purpose.If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Apache OpenOffice

Apache OpenOffice merupakan perisian pejabat sumber terbuka yang utama. Antara lain, ia mengandungi perisian pemprosesan kata, hamparan elektronik, persembahan, grafik dan pangkalan data. Apache OpenOffice sedia ada dalam pelbagai bahasa dan berfungsi dengan kebanyakan komputer. Perisian pejabat ini mengekalkan kesemua data pengguna dalam format antarabangsa menggunakan piawaian terbuka. Ia juga dapat membaca dan membuat perubahan kepada fail-fail perisian pejabat sepunya yang lain. Apache OpenOffice boleh dimuat turun dan digunakan secara percuma dan untuk sebarang tujuan.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol