knol2go knol
Peripheral Units

knol knol2go
The prefix "peri" means outside. So these units are outside the Central Processing Unit (CPU). Peripheral units can be classified into input devices and output devices.

Share this page via Whatsappknol2go knol

       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


NotaKita.com
Unit-Unit Periferal

knol knol2go
Imbuhan "peri" dalam bahasa Inggeris bermaksud luaran. Unit-unit periferal berada di luar Unit Pemprosesan Pusat. Unit-unit periferal boleh dibahagikan kepada alat-alat / peranti input dan peranti output.

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer