knol2go knol
Digital Assistants/
Virtual Assistants


Examples of digital assistants with AI - artificial intelligence 人 工智能 rén gōng zhì néng capabilities and voice activated features (also known as virtual assistants and AI assistants) are listed in the table below.

Company /
Brand
Name of
AI digital
/ virtual
assistant
百 度
bǎi dù
小鱼在家
xiǎo yú zài jiā
("Little Fish")
Amazon Echo / Alexa
Microsoft  Cortana
Apple Siri
Samsung Bixby
Google Home/Now
Huawei To be named

See also

AI - artificial intelligence 人 工智能 rén gōng zhì néng

I
f this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Pembantu Digital / Maya

Contoh-contoh pembantu digital atau maya dengan keupayaan
kecerdasan buatan AI - artificial intelligence 人工智 能 rén gōng zhì néng dan yang diaktifkan oleh suara adalah seperti yang tersenarai di bawah

Nama Syarikat /
Jenama
Nama
pembantu
maya /
digital
Baidu Little Fish
Amazon Echo / Alexa
Microsoft  Cortana
Apple Siri
Samsung Bixby
Google Home/Now
Huawei

Baca juga mengenai
kecerdasan buatan AI - artificial intelligence 人工智能 rén gōng zhì néng


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol