knol2go knol

Rate

A rate is a quantity measured against another quantity. Many times, rates are quantities measured against time. Examples of rates (but not limited to these) include
 
velocity rate of change in displacement
   
(change in displacement over time)
acceleration
rate of change in
velocity
  
(change in velocity over time)
force rate of change in
momentum
  
(change in
momentum over time)
rate of reaction the change in the speed of chemical reactions over time

  

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Kadar

Kadar merupakan kuantiti yang diukur melawan suatu kuantiti yang lain. Kebanyakan masa, kadar merupakan kuantiti yang diukur melawan masa.
     
Beberapa contoh-contoh kadar termasuk
 
halaju kadar perubahan sesaran
    
(perubahan dalam sesaran melawan masa)
pecutan kadar perubahan
halaju
  
(perubahan halaju melawan masa)
daya kadar perubahan
momentum
  
(perubahan
momentum
melawan masa)
kadar tindak balas perubahan / pertambahan dalam hasil tindak balas melawan masa

     
 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com 
Tag Heuer