knol2go knol
  
Richter Scale
 
This is the scale used to measure the strength or magnitude (size) of an earthquake.


Number Simplified description
0-1 small magnitude, not felt
2 smallest quake that can be felt
3 can be felt near the epicenter
4 slight damage around the epicenter
5 damage to buildings around the epicenter
6 significant damage around the epicenter
7 causes serious damage
8 causes major destruction and deaths
9 incredible damage and number of deaths; thankfully very uncommon!
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Skala Richter

     
Skala ini digunakan untuk menentukan kekuatan (magnitud) sesuatu gempa bumi.

Nombor Penerangan ringkas
0-1 magnitud kecil - tidak dirasai
2 gempa bumi terkecil yang dapat dirasai
3 boleh dirasai dekat pusat gempa
4 kerosakan kecil sekitar pusat gempa
5 kerosakan pada bangunan-bangunan di kawasan pusat gempa
6 kerosakan besar sekitar pusat gempa
7 menyebabkan kerosakan besar
8 menyebabkan kerosakan amat besar dan kematian
9 kemusnahan dan bilangan kematian yang sukar dipercayai; jarang berlaku

 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer