knol2go knol

Earth's Crust

The Earth's crust is the outer layer of the planet. It is enveloped by a thin layer of air known as the atmosphere.
The planet can be divided into the following areas (from outermost to innermost):

o   Crust
o   Mantle
o   Outer Core
o   Inner Core

The part of the 
Earth's crust which is made up of stones, rocks or solid materials is known as the lithosphere.
    
The main three light elements that make up the 
Earth's crust are silicon, oxygen and aluminium.

       


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Kerak Bumi

Kerak 
Bumi merupakan lapisan luar planet kita. Ia diselaputi oleh satu lapisan nipis udara yang dikenali sebagai atmosfera.
Bumi boleh dibahagikan kepada lapisan-lapisan berikut (dari luar ke dalam).

o    Kerak
o    Mantel
o    Teras Luar
o    Teras Dalam

Bahagian Kerak 
Bumi yang terdiri daripada batu-batan dan bahan-bahan pejal dikenali sebagai litosfer.
 
Tiga unsur ringan yang biasa dijumpai di kerak
Bumi ialah silikon, oksigen dan aluminium.


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer