knol2go knol
   
"safe and sound"
 
This expression means unhurt, unharmed and undamaged. It is said to have its origins from the terms found in maritime insurance. Safe refers to the unharmed crew; and "sound" refers to the undamaged ship after a voyage.


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Istilah "safe and sound"

     
Istilah Bahasa Inggeris ini bermaksud selamat dan berada dalam keadaan baik. Istilah ini dikatakan berasal daripada syarat-syarat yang terdapat dalam insurans samudera (kelautan). Istilah ini digunakan untuk menyimpulkan keadaan kapal dan anak kapal yang selamat berlabuh.
 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer