knol2go knol
Loan Shark
knol knol2go
    
The term "loan shark" is used to describe a person (or sometimes an organisation) that lends money at extremely high rates, or that lends funds illegally (not according to law). Interestingly, the Bahasa Malaysia term for "loan shark" is "Land Leech" or "Land Blood-sucking Worm" - when translated literally.
 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Lintah Darat

Dalam Bahasa Inggeris, "lintah darat" dikenali sebagai "peminjam ikan yu" - apabila diterjemahkan daripada "loan shark". Istilah "loan shark" digunakan untuk merujuk kepada mereka (orang atau organisasi) yang memberi pinjaman wang pada kadar yang sangat tinggi, ataupun yang memberi pinjaman wang secara haram.