knol2go knol

System


A system is a combination or group of parts / objects that function (work) together as one. Each of the component has a role to play to ensure that the whole (system) works correctly. For example, the human body systems are groups of organs (parts) that have specific, individual functions. 

Another meaning of "system" is the specific method or way of doing something.
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Sistem
       
Suatu sistem ialah gabungan atau kumpulan bahagian-bahagian / objek-objek yang berfungsi bersama sebagai satu unit. Setiap bahagian / komponen mempunyai peranan tersendiri untuk memastikan bahawa keseluruhan sistem berfungsi dengan betul. Sebagai contoh, sistem tubuh badan manusia terdiri daripada kumpulan organ-organ (bahagian-bahagian) yang mempunyi fungsi tertentu.
 
Satu lagi maksud "sistem" ialah kaedah atau cara yang tertentu untuk melaksanakan sesuatu.


     
 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com 
Tag Heuer