knol2go knol
Civilization/Civilisation

Definition: 
A sophisticated state of a society that has advanced to incorporate cities, laws, social order and written language, among others.
   
Origin
: Latin - meaning: a group of people forming a society / a city 
   
See examples of Early Civilizations
.

Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Tamadun

Takrifan:
Keadaan kecanggihan sesebuah masyarakat yang telah maju - antara lain - dari segi pertumbuhan bandar, undang-undang, tertib sosial dan bahasa bertulis.
Tamadun lazimnya dirujuk sebagai peradaban.
     
Asal-usul: Bahasa Arab mudun / madana yang bermaksud ketinggian budi bahasa dan pembukaan bandar. Tamadun Islam mementingkan peningkatan lahiriah dan juga kerohanian

Lihat juga contoh-contoh Tamadun Awal
.

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer