knol2go knol

pseudo - prefix

Meaning: false
Origin:
Greek

Word Meaning
pseudoscience having false or no scientific basis - for example, astrology
pseudopodium false leg - the extension of the amoeba that is used for movement
pseudonym false name - for example, when one does no want to reveal his / her real name in a letter
pseudanthium false flower, flower head - such as a sunflower


 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Imbuhan awal pseudo-

Imbuhan "pseudo" dalam Bahasa Inggeris bermaksud palsu.

Antara perkataan-perkataan Bahasa Inggeris yang mempunyai imbuhan awalan ini adalah

Bahasa Inggeries Bahasa Malaysia
pseudoscience sains palsu (pseudosains) atau tidak mempunyai asas sains - sebagai contoh, kajian astrologi atau ilmu nujum
pseudopodium kaki palsu seperti pemanjangan ameba yang digunakan untuk pergerakan
pseudonym nama samaran  - seperti yang digunakan dalam penyuratan - apabila nama benar tidak hendak didedahkan
pseudanthium bunga palsu kumpulan bunga-bunga yang membentuk struktur yang berbentuk bungaumpamanya bunga matahari

    

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer