knol2go knol
   
Sun
Phenomena
       
Phenomenon Description
sunspots

- dark areas on the surface of the Sun

- cooler parts of the Sun

- estimated temperature 40000C

prominences

- explosions of gases (hydrogen and helium) coming from the surface of the Sun

- they look curved and some reach a height of more than 100 000 km

- solar winds are gases from prominences that get out from the Sun

solar flares

- bursts of light from the Sun's surface

- they release charged particles; some of which may reach the Earthknol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com
   
Fenomena Matahari
   
Fenomena Huraian
tompok 
matahari
- kawasan permukaan Matahari yang gelap
- bahagian-bahagian di sini juga lebih sejuk 
- suhu dianggarkan pada 40000C
prominen - letupan gas-gas hidrogen dan helium pada permukaan Matahari
- bentuknya melengkung dan boleh mencapai jarak sejauh 100 000 km dari permukaan Matahari
- angin suria adalah bahan-bahan bergas yang keluar dari prominen
nyala suria - letupan cahaya yang pada permukaan Matahari
- nyala suria membebaskan zarah-zarah bercas; sebahagian yang berkeupayaan sampai ke Bumi
    
 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer