knol2go knol
Sun
 
太 阳 tài yáng
knol2go knol
The Sun 太阳 tài yáng is a star xīng that consists mainly of hydrogen and helium gases. It emits light and heat through a process known as nuclear fusion. The Sun 太阳 tài yáng is the only object in the solar system 太 阳系 tài yáng xì that emits light. It is classified as a yellow-coloured star xīng. The Sun 太阳 tài yáng is about 150 million kilometers away from Earth 地球 dì qiú.

Light travels at 3X108 m/s. So it takes about 8 minutes for a burst of light to travel from the Sun 太阳 tài yáng to Earth 地球 dì qiú.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Matahari
太 阳 tài yáng
knol2go knol
Matahari 太阳 tài yáng merupakan bintang xīng yang terdiri daripada gas hidrogen dan helium. Ia mengeluarkan tenaga haba dan cahaya melalui proses yang dikenali sebagai pelakuran nukleus Matahari merupakan objek di Sistem Suria yang mengeluarkan cahaya. Ia dikelaskan sebagai bintang xīng berwarna kuning. Jarak di antara Matahari dan Bumi 地球 dì qiú ialah lebih kurang 150 juta kilometer. Laju cahaya ialah 3X108 m/s justeru itu cahaya mengambil masa selama 8 minit untuk sampai ke Bumi 地球 dì qiú.

 Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol