knol2go knol

Sun
 
knol2go knol
   
The Sun is a star that consists mainly of hydrogen and helium gases. It emits light and heat through a process known as nuclear fusion. The Sun is the only object in the Solar System that emits light. It is classified as a yellow-coloured
star. The Sun is about 150 million kilometers away from Earth. Light travels at 3X108 m/s. So it takes about 8 minutes for a burst of light to travel from the Sun to Earth.
 
ba
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Matahari

Matahari merupakan
bintang yang terdiri daripada gas hidrogen dan helium. Ia mengeluarkan tenaga haba dan cahaya melalui proses yang dikenali sebagai pelakuran nukleus Matahari merupakan objek di Sistem Suria yang mengeluarkan cahaya. Ia dikelaskan sebagai bintang berwarna kuning. Jarak di antara Matahari dan Bumi ialah lebih kurang 150 juta kilometer. Laju cahaya ialah 3X108 m/s justeru cahaya mengambil masa selama 8 minit untuk sampai ke Bumi.
     
 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com 
Tag Heuer