knol2go knol

Stall (Airplane)

An airplane stalls when its wing loses its lift. Put it another way, when
lift is "destroyed", the airplane is said to have stalled. Factors that can cause the wing to lose its lift (stall) are, among others, the

o    angle of attack (stall happens when the angle of attack of the wing exceeds the critical angle)
o    airspeed   and
o    wing configuration.


 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Kapal Terbang Tertegun

Sebuah kapal terbang / pesawat tertegun apabila sayapnya hilang daya angkat. Dalam ertikata lain, kapal terbang tertegun apabila daya angkat dimusnahkan. Antara faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kehilangan daya angkat termasuk

o    sudut serang (kapal terbang tertegun apabila sudut serang sayap melebihi sudut genting)
o    laju (kelajuan) udara   dan
o    konfigurasi sayap.


    

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer