knol2go knol

Stars


Stars are huge collection of particles (atoms) pulled together by force of gravity. The nuclear reactions that happen in the stars transforms  nuclear energy to heat and light energy. An example of a star is our Sun.

Stars can be grouped into galaxies. Galaxies then can be grouped into clusters and super-clusters.
   
T
he colour of stars can denote their hotness.
   
T
he life cycle of stars begin with the stellar nebula.
   
C
lick / Touch here for
Life Cycle of Stars Path 1
Life Cycle of Stars Path 2


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Binatang
               
Bintang merupakan gumpalan zarah-zarah (atom) hasil daripada tarikan daya graviti. Tindak balas nuklear yang berlaku di dalam bintang mengubah tenaga nuklear kepada tenaga haba dan cahaya. Satu contoh bintang ialah Matahari kita.
   
B
intang-bintang boleh dikumpulkan menjadi galaksi. Galaksi-galaksi pula boleh dikumpulkan menjadi kelompok.
   
W
arna bintang boleh menunjukkan kepanasan bintang tersebut.
   
K
itaran hidup bintang bermula dengan nebula bintang.
   
K
lik atau sentuh untuk melihat

Kitaran hidup bintang laluan 1
kitaran hidup bintang laluan 2


 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com 
Tag Heuer