knol2go knol

The Hardy Boys
knol2go knols

Type Fiction (Series of Mystery / Adventure books)
Author Franklin W. Dixon 
Main characters Teenage brothers
Frank and Joe Hardy
 -  amateur detectives,
 Super Sleuths
Additional Notes 1. The series sells more than a million copies each year.
2. Many readers would identify the Nancy Drew series as the "female version" of such books.
3. The first book of the Hardy Boys series is "The Tower Treasure". 
   
  

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Suku Kata
   

  

Jenis Fiksyen (Siri pengembaraan misteri)
Penulis Franklin W. Dixon
Watak utama Adik beradik Frank dan Joe Hardy -
Penyiasat-penyiasat remaja lelaki yang hebat
Nota-nota tambahan 1. Lebih daripada sejuta naskah siri ini dijual setiap tahun.
2. Ramai pembaca menganggap bahawa siri "Nancy Drew" sebagai versi penyiasat remaja perempuan.
3. Buku pertama siri The Hardy Boys berjudul "The Tower Treasure".
    
 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com 
Tag Heuer