knol2go knol
Asian Infrastructure Investment Bank
(AIIB)

China created the AIIB in 2015. At its launch in January 2016, there were 57 signatories. Together with the network of other organisations, China hopes the AIIB and the One Belt One Road Initiative would help enhance the global economy. In its website www.aiib.org, it is stated that the AIIB is a multilateral development bank created for the 21st Century.


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Bank Infrastruktur Asia
(AIIB)

Negara Cina memulakan AIIB pada tahun 2015. Pada pelancaran AIIB pada January 2016, terdapat 57 penandatangan. Bersama dengan organasi-organasi lain, negara Cina berharap AIIB berserta dengan initiatif Satu Jalur Satu Laluan dapat membantu memperkembangkan ekonomi dunia. Menurut laman web www.aiib.org AIIB ialah bank pembangunan berbilang pihak yang didirikan untuk kurun ke-21.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol